MARCALI

Alapítás
Középkor, 1722
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Kiss Iván Plébános 1993 2023
Révai József Plébános 1979 1993
Csatlós István Káplán 1990 1991
Sass Rudolf Káplán 1986 1990
Csizmazia Sándor Káplán 1984 1986
Simon János Káplán 1982 1984
Farkas János szül: 1948 Káplán 1977 1982
Bauer Zoltán János Káplán 1978 1979
Ajtós József Káplán 1976 1977
Almásy István Káplán 1977 1977
Rózsás László Káplán 1974 1976
Kovács Mihály Káplán 1973 1975
Tóvölgyi László Káplán 1973 1973
Németh Lajos Káplán 1965 1973
Lukács István Plébánoshelyettes 1964 1965
Bencsik Pál Káplán 1963 1964
Kőszeghy Antal Plébános 1931 1964
Bajner Jenő Káplán 1957 1962
Bertalan Béla György Káplán 1948 1950
Harmath József Káplán 1945 1948
Koppányi Jenő Káplán 1943 1945
Reindl Ráfael Káplán 1944 1945
Karvas József Káplán 1942 1944
Kalmár Károly Káplán 1938 1943
Albrecht József szül: 1912 Káplán 1941 1943
Szalai József Káplán 1938 1942
Benke Lajos Káplán 1940 1941
Nyék Sándor Antal Káplán 1937 1939
Magyar János szül: 1904 Káplán 1931 1937
Gaál Ferenc Káplán 1935 1937
Sarlós György Káplán 1933 1935
Meiczinger Ignác Káplán 1929 1933
Simon Mátyás János exferences Ideiglenes adminisztrátor 1930 1932
Kőszeghy Antal Adminisztrátor 1930 1931
Simon Mátyás János exferences Káplán 1929 1930
Blasutig Sándor Plébános 1920 1930
Blasutig Sándor 1922 1930
Simon Mátyás János exferences Ideiglenes adminisztrátor 1928 1929
Meiczinger Ignác Káplán 1928 1928
Simon Mátyás János exferences Káplán 1923 1928
Biczi Gyula Ideiglenes adminisztrátor 1925 1925
Horváth Elek Káplán 1920 1923
Rumi István Plébános 1915 1920
Gazdag Ferenc Káplán 1919 1920
Ravasz István Káplán 1920 1920
Bognár János Ideiglenes adminisztrátor 1919 1919
Simon József Káplán 1918 1919
Mózner József Káplán 1914 1918
Kákossy Árpád Elek Káplán 1907 1916
Rumi István Adminisztrátor 1914 1915
Nagy László József Káplán 1914 1914
Ádám János Plébános 1878 1914
Rumi István Káplán 1910 1914
Karbuczky Károly Káplán 1906 1907
Cséby János Káplán 1903 1906
Krizmarics Péter Káplán 1892 1903
Knapp Vilmos János Káplán 1888 1892
Csányi Ferenc Káplán 1882 1888
Szelmajer Rezső Káplán 1880 1882
Tóth Ráfael Káplán 1878 1880
Juk József Káplán 1878 1879
Vogronics Antal Plébános 1860 1878
Fekete Gergely szül: 1845 Káplán 1873 1878
Nemes Károly exminorita Káplán 1869 1873
Szmodiss Pál Káplán 1865 1869
Steiner Ádám Káplán 1865 1865
Horváth József szül: 1837 Káplán 1862 1864
Barabás László Káplán 1861 1862
Népessy Károly Káplán 1860 1861
Kiss Károly Káplán 1861 1861
Koller József szül: 1810 Plébános 1860 1860
Korponay Ferenc Káplán 1833 1860
Wehofsits András Káplán 1854 1860
Stenger Frigyes Plébános 1839 1860
Antal Ignác Káplán 1853 1854
Házy Alajos Káplán 1849 1853
Polák József István Káplán 1847 1849
Polák József István Káplán 1847 1849
Fehér József Káplán 1842 1847
Tallián Miklós Ágoston Káplán 1836 1842
Kukacz István Káplán 1841 1842
Gyalókay József Káplán 1838 1841
Tomor János Plébános 1808 1839
Stenger Frigyes Adminisztrátor 1838 1839
Farkas Pál Káplán 1836 1838
Böröndi Mihály Káplán 1832 1833
Rusz János Káplán 1831 1832
Sinkai György Káplán 1821 1831
Sebe György Káplán 1821 1823
Udvardi Márton Káplán 1819 1821
Pongrácz József szül: 1790 Házikáplán 1814 1819
Pongrácz József szül: 1790 Házikáplán 1814 1819
Titkos István Káplán 1813 1814
Vitéz János Káplán 1812 1813
Csontos György Káplán 1812 1812
Farkas Mihály szül: 1783 Káplán 1806 1812
Titkos István Káplán 1812 1812
Rajnai Pál Káplán 1804 1806
Robán József Káplán 1801 1802
Gaálffy József Káplán 1800 1801
Bertalan Imre Káplán 1792 1798
Csura András Káplán 1797 1798
Kartsay Ferenc Káplán 1798 1798
Vajky György Káplán 1789 1792
Csonták Lajos György expálos Káplán 1788 1789
Gaál Xav. Ferenc Káplán 1775 1776
Kovács György szül: 1746 Káplán 1773 1775
Nagy Antal szül: 1717 (?) Plébános 1763 1774
Hóbár János Káplán 1772 1773
Kapronczay József Káplán 1769 1769
Komáromy Mihály Káplán 1762 1763
Szopkovics János Plébános 1740 1763
Horváth Zsigmond Káplán 1760 1761
Győri József Káplán 1755 1757
Jansó János Káplán 1753 1755
Mulay Mihály János Káplán 1749 1749
Kántor István Plébános 1739 1740
Rajki János Ignác Plébános 1724 1738
Berta Tibor Káplán 1991
Pálmai János Káplán 1975

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Segesdi Somogyi 1795 1807
Segesdi Segesdi 1814 1901
Marcali Segesdi 1903 1992