Marcali – Boldogasszony, gyümölcsoltó

Marcali – Boldogasszony, gyümölcsoltó
Búcsú
03-25
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1333-ban papja István, 1359-ben Lőrinc, 1374-ben Péter. 1404 és 1455-ben Szt. Ányos parochiális tp-t említik. 1448-ban város. A város melletti remeteségben a pálosoknák kolostora és tp-a van 1455-ben Szt. Domonkos tiszt.-re. 1494-ben említik iskoláját. 1536-ban a Marczali cs. birtoka és részben a Báthoriaké. A XVI. sz. II. felében „török nahie ", járási székhely. Fatornyú tp-t a Visita 1748-ban nagyon réginek mondja. Pl-ját, 1722-ben, szervezték újjá. Tp-a a XV. sz.-i gótikus eredetű, 1738-ban teljesen átalakítva barokk stílusban., 1897-ben bővítve. Mj. 42x12 m.Tit: Angyali üdvözIet. Búcsú: márc. 25. Szi: júl. 9. és dec. 8. Rn: jan. 1. Akv: 1724-től, Hsz: 5745 (6145). "

Plábániák

Települések

Település
Marcali