Bize – Szent Vendel

Bize – Szent Vendel
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1390-ben „Possessio Bize". 1455-ben a Marczali cs.-é. Tp-ot 1455-ben említik. A falu betelepítése 1783-94. közt történt. Mai tp-a 1858-ban épült a hívek összefogásából. Klasszicizáló, 19x11. Tit: Szt. Vendel. Búcsú: okt. 20, Rn: máj. 20. Hsz: 298 (319). — Kp-na Szt. Vendel tiszt.- re 1736-ból.”
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Marcali-Bize