Tomor János

Születés ideje
Születés helye
Pápa
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1804-01-22
Szentelés helye
Székesfehérvár
Szentelést végző személy
Milassin Miklós székesfehérvári püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 215-216. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Nagyszombat (szeminárium)
Pozsony (filozófia)
Veszprém (szeminárium) 1797

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Karkáplán VESZPRÉM I. 1804 1804
Plébános MARCALI 1808 1839
Helyettes esperes 1812 1839 Segesdi
Mesterkanonok 1839 1843
Főesperes 1843 1844 Segesdi főesperesség
Főesperes 1844 1848 Pápai főesperesség