Nagy Antal szül: 1717 (?)

Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Nyitra
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 750. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1743 - 1746

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános NAGYBERÉNY 1746 1754
Plébános FÜLE 1754 1758
Plébános HAHÓT 1758 1763
Plébános MARCALI 1763 1774
Esperes 1766 1774 Segesdi