Nagy Antal szül: 1717 (?)

Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Nyitra
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 750. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1743 - 1746

Szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános NAGYBERÉNY 1746 1754
Plébános FÜLE 1754 1758
Plébános HAHÓT 1758 1763
Plébános MARCALI 1763 1774
Esperes 1766 1774 Segesdi