Polák József István

Születés ideje
Születés helye
Nagygyón
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Esztergom
Szentelést végző személy
Kopácsy József érsek - prímás
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 175. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1836 - 1840
Pécs (filozófia) 1835 - 1836
Székesfehérvár (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán SÜMEGCSEHI 1840 1843
Káplán SÜMEGCSEHI 1840 1843
Káplán SÜMEG 1843 1847
Káplán SÜMEG 1843 1847
Káplán MARCALI 1847 1849
Káplán MARCALI 1847 1849
Káplán KAPOSVÁR I. 1849 1853
Káplán KAPOSVÁR I. 1849 1853
Plébános KARÁD 1853 1872
Plébános KARÁD 1853 1872
Esperes 1855 1872 Karádi
Mesterkanonok 1872 1874
Főesperes 1874 1875 Segesdi főesperesség