Vajky György

Születés ideje
Születés helye
Naszvad
Halálozás ideje
Halálozás helye
Dinnyés
Sírja
Dinnyés, kápolna
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 219–220. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pozsony (teológia)
Pozsony (filozófia)
Buda (filozófia)
Győr (fliozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán MARCALI 1789 1792
Plébános MEZŐKOMÁROM 1792 1808
Főesperes 1808 1814 Pápai főesperesség
Mesterkanonok 1808 1814
Plébános FELSŐÖRS 1814 1830
Esperes 1814 1815 Balatonfüredi