BABÓCSA

Alapítás
XIV. század, 1723
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Bódi György Plébánoshelyettes 1959 2000
Harmath József Plébánoshelyettes 1955 1959
Kern József Plébánoshelyettes 1953 1955
Horváth Árpád Adminisztrátor 1946 1953
Csendes István exdomonkos Káplán 1948 1949
Csatár István Káplán 1944 1946
Czuppon Sándor Káplán 1943 1944
Budai Flórián Plébános 1928 1943
Szörényi Kálmán Káplán 1942 1943
Molnár Zoltán Káplán 1941 1942
Kertész Antal Káplán 1941 1941
Békés János Káplán 1939 1941
Buzás Sándor Káplán 1938 1939
Abaligeti Kázmér Káplán 1934 1938
Sólyom József Káplán 1933 1934
Gelencsér András Káplán 1930 1933
Justh István Káplán 1927 1930
Kakas Aladár János Adminisztrátor 1927 1928
Kenyeres Lajos Plébános 1895 1927
Kakas Aladár János Káplán 1925 1927
Bauman János Ideiglenes adminisztrátor 1924 1925
Pfeiffer János Káplán 1923 1924
Pfeiffer János Káplán 1923 1924
Andó Mihály Káplán 1918 1923
Takáts Antal szül: 1889 Káplán 1913 1918
Láber Miklós Káplán 1911 1913
Nagy Jenő Káplán 1910 1911
Csepinszky László Káplán 1903 1910
Ráth Gyula Káplán 1902 1903
Haulik József János Frigyes Plébános 1873 1902
Kenyeres Lajos Adminisztrátor 1894 1895
Németh József szül: 1850 Ideiglenes adminisztrátor 1888 1893
Tóth Ráfael Kisegítő 1886 1888
Vizy József Adminisztrátor 1869 1876
Haulik József János Frigyes Adminisztrátor 1860 1873
Nyitrik István Káplán 1870 1870
Mutzhard József Plébános 1836 1861
Szabó József János Káplán 1859 1859
Ballek János Káplán 1859 1859
Ujházi József Adminisztrátor 1809 1813
Hosszu Miklós Plébános 1799 1806
Matasics Gergely Adminisztrátor 1782 1799
Hosszu Miklós Káplán 1797 1799
Csura András Káplán 1793 1797
Grasich Pál Káplán 1788 1794
Steffics Mihály Káplán 1785 1787
Maronics György Káplán 1782 1782
Biró János szül: 1751 Káplán 1779 1782

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Görgetegi Segesdi 1963 1984
Csurgói Segesdi 1992 1992
Csurgói Somogyi 1795 1807
Csurgói Segesdi 1814 1901
Görgetegi Segesdi 1903 1946
Gyékényesi Segesdi 1949 1949