Andó Mihály

Névváltozatok
Ondó Miháy (1912-ig)
Születés ideje
Születés helye
Doba
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 234. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) - 1912
Pápa (bencés középiskola I-IV.)
Pápa (református gimnázium V-VI.)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán ZALASZENTBALÁZS 1916 1918
Káplán TÜSKEVÁR 1916 1916
Káplán BABÓCSA 1918 1923
Plébános IHAROS 1925 1967
Esperes 1946 1967 Csurgói
Helyettes esperes 1946 1946 Csurgói