Steffics Mihály

Névváltozatok
Stefits Mihály
Születés helye
Dobri
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 933. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Buda (filozófia)
Budapest (szeminárium) 1783

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán BABÓCSA 1785 1787
Káplán CSURGÓ I. 1787 1788
Plébános VÍZVÁR 1788 1804
Esperes 1802 1804 Csurgói

Székeskáptalani tisztség