NAGYBAJOM

Alapítás
XIV. század, 1716
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Gerencsér László Plébános 1972 1991
Déghy Pál Plébánoshelyettes 1966 1972
Bali Tibor Káplán 1971 1972
Bartos Ágoston premontrei Káplán 1968 1971
Temesvári János Káplán 1966 1968
Varga István, Dr. Káplán 1965 1966
Bacza Dezső Plébános 1939 1966
Csekő János Káplán 1963 1964
Németh Lajos Káplán 1959 1963
Puska Ferenc Káplán 1958 1959
Schrédl Viktor Káplán 1957 1957
Móring József Káplán 1955 1957
Horváth József szül: 1929 Káplán 1954 1955
Birkás Ferenc Káplán 1952 1954
Balázs Endre Káplán 1949 1952
Regats Kálmán Plébános 1923 1951
Harangozó János Káplán 1947 1949
Venczel Ferenc Káplán 1946 1947
Abaligeti Kázmér Káplán 1942 1946
Ádám Árpád Káplán 1941 1942
Bacza Dezső Adminisztrátor 1936 1939
Kern József Káplán 1938 1938
Kozma György Ideiglenes adminisztrátor 1923 1923
Szemerei János Plébános 1917 1923
Szemerei János Kisegítő 1914 1917
Szemerei János Adminisztrátor 1917 1917
Rozgonyi György Plébános 1902 1914
Supka Márton Káplán 1914 1914
Szabó Imre szül: 1882 Ideiglenes adminisztrátor 1914 1914
Szabó Imre szül: 1882 Káplán 1914 1914
Gáber Lajos Plébános 1874 1902
Szijj Alajos Kisegítő 1901 1902
Kisovits József Plébános 1849 1874
Pusztay József Adminisztrátor 1836 1849
Czigony Imre Plébános 1825 1835
Geróts János Plébános 1821 1825
Geróts János Adminisztrátor 1821 1821
Papp József szül: 1775 Adminisztrátor 1806 1820
Patyi Antal Plébános 1787 1805
Komáromy Mihály Plébános 1763 1787
Szombathelyi Pál Plébános 1750 1763
Fodor András Plébános 1746 1749
Fekete Márton Plébános 1746 1747
Apáthy János Plébános 1738 1745
Kántor István Plébános 1735 1739
Kiss István József Plébános 1721 1734
Ujhelyi János Plébános 1717 1721

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csökölyi Somogyi 1795 1807
Csökölyi Segesdi 1814 1901
Segesdi Segesdi 1903 1905
Marcali Segesdi 1909 1926
Segesdi Segesdi 1931 1931
Marcali Segesdi 1938 1938
Segesdi Segesdi 1946 1946
Kaposfői Segesdi 1949 1949
Segesdi Segesdi 1963 1984
Marcali Segesdi 1992 1992