Patyi Antal

Születés helye
Vág
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Veszprém
Szentelést végző személy
Bajzáth József veszprémi püspök
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 822. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1778 -
Győr (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános NAGYBAJOM 1787 1805
Esperes 1795 1805 Csökölyi