Kisovits József

Születés ideje
Születés helye
Veszprém
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 138. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium) 1836 - 1840
Veszprém (szeminárium) 1835 - 1836
Pécs (filozófia)
Székesfehérvár (gimnázium)
Veszprém (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Karpap VESZPRÉM I. 1840 1841
Káplán TAPOLCA 1841 1843
Káplán TAPSONY 1843 1849
Plébános NAGYBAJOM 1849 1874
Esperes 1857 1874 Csökölyi
Mesterkanonok 1874 1877
Főesperes 1885 1885 Somogyi főesperesség