Ruszek József

Születés ideje
Születés helye
Pápa
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1802-11-12
Szentelést végző személy
Milassin Miklós székesfehérvári püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 185-186. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig Megjegyzés
Győr (filozófia)
Pápa (gimnázium) (?)
Pozsony (szeminárium)
Veszprém (szeminárium) 1796

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános KESZTHELY I. 1814 1834
Esperes 1814 1834 Keszthelyi

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1834 1841 Segesdi főesperesség
Mesterkanonok 1834 1834
Főesperes 1841 1843 Pápai főesperesség
Főesperes 1843 1844 Zalai főesperesség
Főesperes 1844 1851 Székesegyházi főesperesség