Csete Antal

Születés ideje
Születés helye
Igal
Halálozás ideje
Halálozás helye
Pest
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 86. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1824 - 1828
Veszprém (szeminárium) 1823 -
Pest (filozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán SOMLÓVÁSÁRHELY 1828 1831
Plébános ATTALA 1841 1852
Esperes 1841 1852 Igali
Mesterkanonok 1852 1854
Plébános VESZPRÉM I. 1854 1855
Főesperes 1854 1857 Pápai főesperesség
Főesperes 1857 1866 Zalai főesperesség
Főesperes 1866 1870 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1870 1872