György Lajos

Születés ideje
Születés helye
Pamuk
Halálozás ideje
Halálozás helye
Hanta
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 110. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1931 - 1936
Keszthely (premontrei gimnázium) 1923 - 1931

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán GELSE 1936 1937
Káplán ATTALA 1937 1938
Káplán HETES 1938 1938
Ideiglenes adminisztrátor ALSÓPÁHOK 1938 1940
Ideiglenes adminisztrátor SOMOGYVÁR 1940 1940
Káplán BARCS 1940 1943
Káplán TAPSONY 1943 1943
Ideiglenes adminisztrátor HETES 1943 1944
Plébánoshelyettes HETES 1944 1955
Plébános TAPOLCA 1955 1982
Esperes 1959 1965 Tapolcai
Főesperes 1965 1968 Székesegyházi főesperesség
Mesterkanonok 1968 1980
Hántai Prépost 1980 1982