KÜLSŐVAT

Alapítás
Középkor, 1720
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Szabadhegy Szabolcs Plébános 1946 1988
Rajczi Pál Káplán 1964 1967
Fehér Ernő Káplán 1962 1964
Pipics István Káplán 1962 1962
Krammer Ráfael Káplán 1960 1962
Puska Ferenc Káplán 1959 1960
Déghy Pál Káplán 1955 1957
Angyal Ernő Káplán 1947 1954
Keresztúri Ödön Káplán 1947 1947
Párkányi József Káplán 1945 1947
Vörös István Káplán 1947 1947
Szentgyörgyi Ignác Plébános 1913 1946
Buzási Ferenc Káplán 1944 1944
Földi Elemér Káplán 1942 1942
Szentgyörgyi Ignác Adminisztrátor 1913 1913
Csázma József Adminisztrátor 1877 1912
Pirity Mihály Plébános 1826 1877
Pirity Mihály Plébános 1826 1877
Nyéki Pál exferences Ideiglenes adminisztrátor 1877 1877
Ropoly Ferenc Plébános 1826 1828
Pirity Mihály Adminisztrátor 1826 1826
Pirity Mihály Adminisztrátor 1826 1826
Farkas Pál Plébános 1818 1823
Nagy József szül: 1784 Plébános 1809 1818
Simonfi Szolán ferences Plébános 1780 1809
Farkas Antal Plébános 1772 1780
Erdéli György Káplán 1777 1777
Bali Tibor Plébános 1989

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Devecseri Székesegyházi 1795 1807
Devecseri Pápai 1814 1901
Pápai Pápai 1903 1946
Nyárádi Pápai 1949 1949
Pápa vidéki Pápai 1963 1984
Pápai Pápai 1992 1992