Kiscsősz – Szent Imre

Kiscsősz – Szent Imre
Búcsú
11-05
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1488-ban említik okl. A vásárhelyi apácák birtoka, majd a pozsonyi klarisszáké. 1688-ban és azóta is katolikusok lakják. 1672-ben tp-at és tanítólakást a hívek építettek. Tit: Szent Imre. 19x12 méter. Búcsú: november 5. Szi: jún. 12. Rn: dec. 3. Hsz: 340 (358). "

Plábániák

Települések

Település
Kiscsősz