KÖTCSE

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Czigány Ferenc ferences Plébános 1988 1989
Czigány Ferenc ferences Plébános 1968 1983
Kiss József szül: 1931 Plébános 1983 1983
Czigány Ferenc ferences Plébános 1968 1983
Ürmös Antal jezsuita Plébános 1952 1968
Vörös József szül: 1919 Lelkész 1946 1950
Bertalan Béla György Lelkész 1945 1946

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1946 1984
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992