KÖTCSE

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Czigány Ferenc ferences Plébános 1988 1989
Czigány Ferenc ferences Plébános 1968 1983
Czigány Ferenc ferences Plébános 1968 1983
Kiss József szül: 1931 Plébános 1983 1983
Ürmös Antal jezsuita Plébános 1952 1968
Vörös József szül: 1919 Lelkész 1946 1950
Bertalan Béla György Lelkész 1945 1946

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1946 1984
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992

Egyházmegyék