Megyesi Schwartz Róbert

Születés ideje
Születés helye
Salzburg
Halálozás ideje
Sírja
Sopron
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia
Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 191. o.
Tanulmányok
Megnevezés/Name Dátum/Date
Veszprém (szeminárium) 1921 – 1922
Innsbruck (szeminárium) 1919 – 1921
Feldkirch (középiskola)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán FELSŐÖRS 1925 1928
Mesterkanonok 1943 1945
Főesperes 1945 1963 Zalai főesperesség
Plébánoshelyettes JÁSD 1951 1961
Plébánoshelyettes SOMOGYBÜKKÖSD 1961 1967
Plébánoshelyettes ZÁKÁNYTELEP 1967 1970
Éneklőkanonok 1970 1980
Olvasókanonok 1980 1985