ZÁKÁNYTELEP

Alapítás
1931
Fíliává alakítás
2002
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Németh István Plébános 1986 1990
Németh János Ják ferences Plébános 1977 1984
Huszár Károly ciszterci Plébános 1970 1976
Megyesi Schwartz Róbert Plébánoshelyettes 1967 1970
Horváth József szül: 1929 Plébános 1961 1967
Schandl Lajos Pál Lelkész 1931 1961

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Segesdi 1938 1946
Gyékényesi Segesdi 1949 1949
Csurgói Segesdi 1963 1992