SOMOGYBÜKKÖSD

Alapítás
1944
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Németh János Ják ferences Plébános 1967 1977
Megyesi Schwartz Róbert Plébánoshelyettes 1961 1967
Kőszegi Ferenc Adminisztrátor 1944 1961
Vörös László Kisegítő 1946 1947
Piros György expálos Helyikáplán 1788 1789

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Segesdi 1946 1992
Csurgói Somogyi 1795 1807

A plébánia templomai

Egyházmegyék