Németh József szül: 1804

Névváltozatok
Trafit József (?)
Születés ideje
Születés helye
Kerta
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 166-167. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium) 1823 - 1827
Veszprém (szeminárium) 1822 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán ATTALA 1827 1829
Ideiglenes adminisztrátor BALATONKENESE 1829 1830
Káplán KESZTHELY I. 1830 1834
Káplán PÁPA I. 1834 1838
Káplán CSURGÓ I. 1838 1839
Plébános CSURGÓ I. 1839 1858
Esperes 1843 1858 Csurgói
Mesterkanonok 1858 1866
Főesperes 1866 1870 Segesdi főesperesség
Főesperes 1870 1872 Pápai főesperesség
Főesperes 1872 1873 Somogyi főesperesség
Főesperes 1873 1874 Zalai főesperesség
Főesperes 1874 1877 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1877 1882