Pribék István József

Születés ideje
Születés helye
Balatonkenese
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Buda
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 177-178. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1833 - 1873 (?)
Pécs (filozófia) 1831 - 1832
Szombathely (filozófia) 1831 - 1832
Veszprém (gimnázium)
Esztergom (gimnázium)
Buda (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán VESZPRÉM I. 1837 1850
Káplán VESZPRÉM I. 1837 1850
Mesterkanonok 1854 1866
Plébános VESZPRÉM I. 1855 1874
Plébános VESZPRÉM I. 1855 1874
Főesperes 1866 1866 Pápai főesperesség
Főesperes 1866 1870 Somogyi főesperesség
Főesperes 1870 1872 Zalai főesperesség
Főesperes 1872 1874 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1874 1886
Olvasókanonok 1886 1888
Éneklőkanonok 1886 1886
Nagyprépost 1888 1898