Erdősi Károly

Névváltozatok
Erdőssy Károly
Születés ideje
Születés helye
Somogybükkösd
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 382. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1890 -
Csurgó (református gimnázium) - 1890

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán CSATÁR 1894 1896
Káplán ZALAKOMÁR 1896 1902
Plébános TAPSONY 1902 1936
Helyettes esperes 1914 1918 Segesdi
Esperes 1918 1936 Segesdi