ifj. Sennyei István

Születés ideje
Születés helye
?
Halálozás ideje
Sírja
Sümeg
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 52-53. o

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Róma 1646 - 1651
Graz (logika)
Bécs (szónoklattan)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1652 1652 Barsi
Főesperes 1652 1652 Székesegyházi főesperesség
Főesperes 1652 1659 Szentgyörgymezei