Barsi

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Sennyei István: 1627 Főesperes 1652 1652
ifj. Sennyei István Főesperes 1652 1652

Esperesi kerületek