Szentgyörgymezei

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
ifj. Sennyei István Főesperes 1652 1659

Esperesi kerületek