Rada István

Születés ideje
Születés helye
Pápa
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 179-180. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1873 -
Pécs (gimnázium)
Pápa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán PÁPA I. 1882 1883
Főesperes 1902 1905 Segesdi főesperesség
Főesperes 1905 1906 Pápai főesperesség
Főesperes 1906 1909 Somogyi főesperesség
Főesperes 1909 1911 Zalai főesperesség
Főesperes 1911 1911 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1920 1922
Olvasókanonok 1922 1927