Langmár Lipót

Születés ideje
Születés helye
Győr
Halálozás ideje
Halálozás helye
Siófok
Szentelés időpontja
1919-11-16
Szentelés helye
Veszprém
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 150-151. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Veszprém (szeminárium)
Budapest (szeminárium) 1915 1918

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Káplán SOMOGYVÁR 1919 1920
Ideiglenes adminisztrátor BÖHÖNYE 1920 1921
Káplán TAPSONY 1920 1920
Ideiglenes adminisztrátor KUTAS 1921 1921
Ideiglenes adminisztrátor SOMOGYSZOB 1921 1921
Plébános SOMOGYSÁMSON 1946 1951
Plébánoshelyettes SIÓFOK 1957 1979

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1938 1942
Főesperes 1942 1945 Zalai főesperesség
Főesperes 1945 1946 Székesegyházi főesperesség
Olvasókanonok 1970 1979