Engelhardt Ferenc

Születés ideje
Születés helye
Székesfehérvár
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
1900-07-14
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 95. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Veszprém (szeminárium) 1894
Veszprém (teológia) 1895 1898
Bécs (szeminárium) 1898 1900

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán UGOD 1900 1901
Káplán MURAKERESZTÚR 1901 1904
Plébános TAPOLCA 1919 1935
Esperes 1930 1935 Tapolcai

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1935 1935
Főesperes 1935 1942 Zalai főesperesség
Főesperes 1942 1943 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1943 1945
Olvasókanonok 1945 1956