Engelhardt Ferenc

Születés ideje
Születés helye
Székesfehérvár
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 95. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1898 - 1900
Veszprém (teológia) 1895 - 1898
Veszprém (szeminárium) 1894 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán UGOD 1900 1901
Káplán MURAKERESZTÚR 1901 1904
Plébános TAPOLCA 1919 1935
Esperes 1930 1935 Tapolcai
Főesperes 1935 1942 Zalai főesperesség
Mesterkanonok 1935 1935
Főesperes 1942 1943 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1943 1945
Olvasókanonok 1945 1956