BALATONSZENTGYÖRGY

Alapítás
1941
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Marics József Plébános 1982 1992
Soós Konrád Plébános 1970 1986
Molnár Antal Lelkész 1948 1950
Székely Ferenc Adminisztrátor 1950 1950
Birkás Ferenc Lelkész 1948 1948
Mózner László Ideiglenes adminisztrátor 1945 1948
Baráth Imre Adminisztrátor 1940 1945
Brieber László Plébános 1992

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Marcali Segesdi 1946 1946
Sámson-fehéregyházi Segesdi 1949 1949
Keszthelyi Zalai 1963 1984
Marcali Segesdi 1992 1992

Egyházmegyék