Balatonszentgyörgy – Szent György

Balatonszentgyörgy – Szent György
Búcsú
04-24
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A falut 1303-ban, tp-t 1471-ben említik okl.-ink. Papja 1487-ben Péter. A mai falu 1715 utáni település. A törökkoppányi, majd az andocsi missió s végül 1941-ig a vörsi pléb. gondozta. Azóta önálló. Tp-a 1928-ban a hívek összefogásából épült. Neogót, 28x10 m, A Fő utca. 3. szobra Mj. Szt. György, későbarokk, 1800 körüli; Szentháromság szobor barokk, 1616-ból; Szt. Vendel talapzat 1801-ből, szobor 1900-ból.Tit: Szt. György. Búcsú: ápr. 24. Szi: ápr. 24. Rn: okt. 20. Akv: 1941-től. Hsz: 1387 (1415). "

Települések