ASZÓFŐ

Alapítás
XIV. század, 1784
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Süle Lajos Plébános 1983 1993
Hegyi Lajos Plébánoshelyettes 1963 1965
Horváth József szül: 1909 Plébánoshelyettes 1951 1964
Szekeres Imre Káplán 1962 1963
Surányi Béla Lelkész 1962 1962
Brieber László Káplán 1962 1962
Dervenkár György Plébános 1965

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Balatonfüredi Zalai 1795 1835
Balatonfüredi Székesegyházi 1840 1984
Veszprémi Székesegyházi 1992 1992