Balatonszőlős – Szűz Mária Neve

Balatonszőlős – Szűz Mária Neve
Búcsú
09-12
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1221-ben már említik. 1313-ban Szűz Mária tiszt.-re emelt kp-nája van. 1343-ban tp-ként említik. A falu prot. lett, a tp is. A mai kat. tp-át 1942-ben a jutasi altisztképző isk. hallgatói építették. 18x7,5 m. Tit: Szűz Mária neve. Búcsú: szept. 12. Rn: máj. 14. Hsz 100 (393). "
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
n.a.
16-17. századi történet
n.a.
Történeti leírás 1701-1945
1942
Történeti leírás 1945-
n.a.
Mai templom adatai
Megnevezés
R.k. templom
Egyéb bevett név
n.a.
Elhelyezkedés
Balatonszőlős, Fő utca 60., hrsz. 131/1.
Védelem mértéke
n.a.
Védelem törzsszáma
n.a.
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
templom
Mai meghatározó korstílusa
magyaros
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Aszófő, Szent László plébánia
Általános jellemzők
Balatonszőlős 1211-től a tihanyi apátság, majd 1222-től a veszprémi káptalan területe volt. 1313-ban már áll Szűz Mária tiszteletére emelt kápolnája, amit 1343-ban már templomként említenek, mely a műemlékké nyilvánított egykori katolikus, ma református templom. A protestáns többségű településen a katolikusok új templomot csak 1942-ben tudtak építeni. Az 1940-es években a veszprémi jutasi altisztképző iskola (1941-ig M. Kir. "Kinizsi Pál" Honvéd Csapataltisztképző Iskola, majd 1941-től M. Kir. ...Tovább
Balatonszőlős 1211-től a tihanyi apátság, majd 1222-től a veszprémi káptalan területe volt. 1313-ban már áll Szűz Mária tiszteletére emelt kápolnája, amit 1343-ban már templomként említenek, mely a műemlékké nyilvánított egykori katolikus, ma református templom. A protestáns többségű településen a katolikusok új templomot csak 1942-ben tudtak építeni. Az 1940-es években a veszprémi jutasi altisztképző iskola (1941-ig M. Kir. "Kinizsi Pál" Honvéd Csapataltisztképző Iskola, majd 1941-től M. Kir. "Kinizsi Pál" Honvéd Tiszthelyettes Képző Iskola) rendszeresen Balatonszőlősön gyakorlatozott, s a településen nem lévén templom, csak kereszt és harangláb, vitéz Markóczy János ezredes parancsnoksága alatt, Horváth Andor százados tervei szerint, Kürti László őrmester vezetésével a gyakorlatozó tiszthallgatók építették balatoni vörös mészkőből. A jutasi tiszti akadémia címere (kardot tartó kard mellett hold és csillag) és két jelmondatuk: „Erős akarat minden akadályt legyőz!” és „Erős akarat csak erős hitből fakad!” a karzaton látható. A templomot 1942. október 25-én a pannonhalmi főapát szentelte fel, s jelenleg is a bencések látják el. A teremtemplom hajójához egyenes záródású szentély és oldalról aszimmetrikusan a templomtesttel egybeépített torony kapcsolódik. Az eredeti nádfedést az 1990-es években kazettás fafödémre cserélték, és ekkor készült a szentély téglaburkolata is. A szentéllyel szemben a bejárat felett faszerkezetű karzat épült. A templom homlokzata egyszerű, a két oszlop tartotta esőbeállóval ellátott bejárat felett falmélyedésben kereszt látható. Az oldalfalakat lizénák tagolják. A templom belső berendezése egyszerű. Oltárképét báró S.. (sajnos az eredeti felirat nehezen olvasható a művön) készítette 1884-ben Bartolomé Esteban Murillo spanyol barokk festő 1978-as A kis Jézus kenyeret oszt a zarándokoknak című képe után. Az eredeti festmény a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában található. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonszőlős