Aszófő – Szent László

Aszófő – Szent László
Búcsú
06-27
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A falu legkorábban a tihanyi apátság birtokainak 1211-es öszszeírásában szerepel. Lakói javarészt az apátsághoz tartoztak. A török alatt nem vált lakatlanná, 1326-ból ismerjük papját. Kkori tp-a elenyészett. Pontos helyét sem tudjuk azonosítani. A XVII. sz. végén lakói kálv.-ták, prédikátoruk is van. Kevés kat. hivét a tihanyi pl gondozza. Tp-át a tihanyi apátság épít¬tette 1832-34 közt. Klasszicista. Mj. 27x11 rn. Pléb-ját is ők szervezték 1784-ben.Tit: Szt. László. Búcsú: jún. 27. Szi: febr....Tovább
"A falu legkorábban a tihanyi apátság birtokainak 1211-es öszszeírásában szerepel. Lakói javarészt az apátsághoz tartoztak. A török alatt nem vált lakatlanná, 1326-ból ismerjük papját. Kkori tp-a elenyészett. Pontos helyét sem tudjuk azonosítani. A XVII. sz. végén lakói kálv.-ták, prédikátoruk is van. Kevés kat. hivét a tihanyi pl gondozza. Tp-át a tihanyi apátság épít¬tette 1832-34 közt. Klasszicista. Mj. 27x11 rn. Pléb-ját is ők szervezték 1784-ben.Tit: Szt. László. Búcsú: jún. 27. Szi: febr. 16. Rn: jún. 28. Akv: 1754-től. Hsz: 360 (404).A falu határában volt Kövesd kkori falu. 1312-es okl. említi papját. Tp-uk maradványait az OMF 1957-58-ban feltárta és konzerválta. M. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású tp. 1260-1270 táján épülhetett. Előkerült XV. sz.-i pastofóriuma. " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Védelem törzsszáma
M 5366
Védelemre javasoljuk
műemlék

Plébániák

Települések

Település
Aszófő