Örvényes – templomrom

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A falu szerepel a Tihanyi alapítólevél interpolált oklevelében (1055/13. sz.), első hiteles említése 1211-ből való, a 11-13. században többször említik, a 14-15. században a tihanyi apátság, a veszprémi káptalan és köznemesek birtokolják. A templom középkori írott említése nem ismert.
16-17. századi történet
A 16. század közepének török dúlásai következtében elpusztult.
Történeti leírás 1701-1945
A 18. század elejéről származó adat szerint Szent Imre tiszteletére volt szentelve. 1743-ban újjáépítették. Romos állapota miatt 1890-ben lebontották. 
Történeti leírás 1945-
1958: Állagmegóvás, Sedlmayer János. Sedlmayer tervei szerint csak a szentélyt fedték le.
Mai templom adatai
Megnevezés
templomrom
Egyéb bevett név
temetőkápolna
Elhelyezkedés
Örvényes, Szent Imre utca, hrsz. 43.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5541
Védelem azonosítója
10119, 1958, 1960; régészeti azonosító: 8833
Védés ideje
2001
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
romanika
Egyházigazgatási beosztás
rom
Ellátó plébánia
Aszófő, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A település keleti szélén, magaslaton elterülő temetőben álló keletelt, egyhajós templom, keskenyebb, egykor dongaboltozattal fedett négyzetes, oromfalas szentéllyel, amihez északon sekrestye csatlakozik. A szentély és a sekrestye közötti falon ajtó, mindkét oldal felől egy-egy fülke, a szentély felőli egyenes záródású. A szentély keleti falához két lépcsőfokkal megemelt, falazott oltárépítmény csatlakozik, a déli falban résablak és szegmensíves fülke. A hajó falai a félköríves diadalívhez csatl...Tovább
A település keleti szélén, magaslaton elterülő temetőben álló keletelt, egyhajós templom, keskenyebb, egykor dongaboltozattal fedett négyzetes, oromfalas szentéllyel, amihez északon sekrestye csatlakozik. A szentély és a sekrestye közötti falon ajtó, mindkét oldal felől egy-egy fülke, a szentély felőli egyenes záródású. A szentély keleti falához két lépcsőfokkal megemelt, falazott oltárépítmény csatlakozik, a déli falban résablak és szegmensíves fülke. A hajó falai a félköríves diadalívhez csatlakozó szakaszon maradtak fenn magasan. A diadalív két oldalán oltármaradványok, felette a tetőoromzaton a szentély feletti padlástérbe vezető faáthidalású nyílás. A falak anyaga vulkáni tufa, mészkő és tégla vegyesen, a külső falfelületeken durva, kavicsos, kétrétegű, helyenként meszelt vakolat. A hajó a diadalív falának megmaradt meszelt vakolata alapján síkmennyezetes volt, a szentélyben a dongaboltozat válla fennmaradt. A szentélyben átépítésekre utaló, többperiódusú vakolatmaradványok. A hajó falait a közelmúltban építették újra, temetőkápolnaként, ravatalozóként használják. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Örvényes