Magyar János szül: 1835

Születés ideje
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 155-156. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium)
Székesfehérvár (gimnázium) - 1855

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán NOSZLOP 1859 1860
Káplán KESZTHELY I. 1863 1864
Alkántor VESZPRÉM I. 1864 1869
Plébános SIÓFOK 1869 1886
Mesterkanonok 1884 1886
Főesperes 1896 1898 Somogyi főesperesség
Főesperes 1898 1901 Székesegyházi főesperesség