Magyar János szül: 1835

Születés ideje
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1859-07-26
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 155-156. o.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Székesfehérvár (gimnázium) 1855
Veszprém (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Káplán NOSZLOP 1859 1860
Káplán KESZTHELY I. 1863 1864
Alkántor VESZPRÉM I. 1864 1869
Plébános SIÓFOK 1869 1886

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1884 1886
Főesperes 1896 1898 Somogyi főesperesség
Főesperes 1898 1901 Székesegyházi főesperesség