Fejérvári József

Névváltozatok
Wünsch József 1874-ig
Születés ideje
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 99. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1853 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán BALATONCSICSÓ 1858 1859
Karkáplán VESZPRÉM I. 1859 1862
Mesterkanonok 1885 1888
Főesperes 1888 1896 Segesdi főesperesség
Főesperes 1896 1898 Pápai főesperesség
Főesperes 1898 1901 Zalai főesperesség
Főesperes 1901 1902 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1902 1909
Olvasókanonok 1909 1911