Berkes Péter

Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 77. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1638 -
Győr (gimnázium) 1630 - 1633

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1643 1648 Fehérvári főesperesség
Mesterkanonok 1643 1648
Plébános KESZTHELY I. 1643 1648
Főesperes 1646 1648 Zalai főesperesség