Berkes Péter

Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 77. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Bécs (szeminárium) 1638
Győr (gimnázium) 1630 1633

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános KESZTHELY I. 1643 1648

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1643 1648 Fehérvári főesperesség
Mesterkanonok 1643 1648
Főesperes 1646 1648 Zalai főesperesség