Tallián Lázár Ferenc

Névváltozatok
Tallián Ferenc
Születés ideje
Születés helye
Somogyfajsz
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Szeged
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Sematizmus, 1984. 210.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1829 -
Szombathely (gimnázium) 1820 - 1821

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán VÁRPALOTA 1834 1835
Káplán PÁPA I. 1835 1838
Adminisztrátor GÖLLE 1838 1838
Plébános GÖLLE 1838 1844
Plébános KAPOSVÁR I. 1844 1859
Esperes 1852 1859 Kaposvári
Mesterkanonok 1859 1870
Főesperes 1870 1873 Segesdi főesperesség
Főesperes 1873 1874 Pápai főesperesség
Főesperes 1874 1877 Somogyi főesperesség
Főesperes 1877 1877 Zalai főesperesség
Főesperes 1877 1883 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1883 1886