Schnupfhagen János György

Születés ideje
Születés helye
Pápa
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Győr
Szentelést végző személy
Pierer József győri segédpüspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 189-190. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1729 -
Pozsony (filozófia)
Győr (gimnázium)
Pápa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános SOMLÓVÁSÁRHELY 1809 1832
Esperes 1809 1832 Devecseri
Főesperes 1832 1834 Segesdi főesperesség
Mesterkanonok 1832 1832
Főesperes 1834 1839 Pápai főesperesség