Nedeczky Károly

Születés ideje
Születés helye
Lesencetomaj
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 165-166. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1783 -
Pozsony (szeminárium)
Győr (filozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános HAHÓT 1794 1796
Plébános TAPOLCA 1796 1797
Plébános KESZTHELY I. 1797 1801
Esperes 1797 1801 Keszthelyi
Mesterkanonok 1801 1807
Őrkanonok 1807 1808
Olvasókanonok 1808 1811
Nagyprépost 1811 1823