Markl Ignác

Születés ideje
Születés helye
Székesfehérvár
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 157-158. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1817 -
Győr (jog) 1815 - 1816
Győr (filozófia) 1815 - 1816
Székesfehérvár (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán NÁGOCS 1822 1824
Plébános SÜMEGCSEHI 1834 1845
Esperes 1834 1845 Sümegi
Mesterkanonok 1845 1852
Plébános VESZPRÉM I. 1849 1851
Főesperes 1852 1854 Zalai főesperesség
Főesperes 1854 1854 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1854 1856
Nagyprépost 1856 1876