Markl Ignác

Születés ideje
Születés helye
Székesfehérvár
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 157-158. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Székesfehérvár (gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1817
Győr (jog) 1815 1816
Győr (filozófia) 1815 1816

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán NÁGOCS 1822 1824
Plébános SÜMEGCSEHI 1834 1845
Esperes 1834 1845 Sümegi
Plébános VESZPRÉM I. 1849 1851

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1845 1852
Főesperes 1852 1854 Zalai főesperesség
Főesperes 1854 1854 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1854 1856
Nagyprépost 1856 1876