Körmendy Imre

Születés helye
Egbell
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 145. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1692 - 1696
Nagyszombat (filozófia) 1690 - 1691

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános TAPOLCA 1694 1725
Mesterkanonok 1710 1711
Főesperes 1712 1718 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1718 1725