Kozorics Ferenc

Névváltozatok
Koszorics Ferenc
Születés ideje
Születés helye
Kiscsér
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1737-12-21
Szentelés helye
Nagyszombat
Szentelést végző személy
gróf Berényi Zsigmond püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 144. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Nagyszombat (filozófia) 1733 1734
Nagyszombat (szeminárium) 1736 1738

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán TAPOLCA 1739 1741
Plébános TAPOLCA 1741 1752
Esperes 1747 1752 Tapolcai
Plébános VESZPRÉM I. 1752 1756

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1755 1756
Főesperes 1756 1758 Székesegyházi főesperesség