Korontz László szül: 1797

Névváltozatok
Koroncz László
Születés ideje
Születés helye
Öreglak
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 143. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) - 1943
Keszthely (filozófia)
Keszthely (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán PÁPA I. 1821 1822
Plébános CSÓT 1822 1834
Plébános PÁPA I. 1834 1850
Esperes 1834 1850 Pápai
Mesterkanonok 1850 1852
Főesperes 1852 1854 Segesdi főesperesség
Főesperes 1854 1857 Pápai főesperesség
Főesperes 1857 1857 Zalai főesperesség
Őrkanonok 1857 1866
Olvasókanonok 1866 1870