Kéry János

Névváltozatok
Orbán János 1820-ig
Születés ideje
Születés helye
Völcsej
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 136. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1809 - 1813
Szombathely (filozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Kisegítő KISBÁRAPÁTI 1814 1816
Káplán ZALAMERENYE 1816 1823
Plébános ATTALA 1823 1834
Mesterkanonok 1834 1841
Plébános VESZPRÉM I. 1834 1842
Főesperes 1841 1843 Segesdi főesperesség
Főesperes 1843 1844 Somogyi főesperesség
Főesperes 1844 1847 Zalai főesperesség
Éneklőkanonok 1847 1852
Olvasókanonok 1852 1854
Nagyprépost 1854 1854