Katona József

Születés ideje
Születés helye
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 129-130. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (filozófia)
Sopron (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán PÁPA I. 1753 1758
Plébános PÁPA I. 1764 1778
Esperes 1764 1778 Pápai
Főesperes 1778 1780 Somogyi főesperesség
Mesterkanonok 1778 1778
Főesperes 1780 1782 Zalai főesperesség
Főesperes 1782 1786 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1786 1797
Éneklőkanonok 1797 1801