Hertelendy Gáspár

Születés ideje
Születés helye
Vindornyalak
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
Bajzáth József veszprémi püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 114-115. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Buda (szeminárium) 1783 -
Pozsony (szeminárium)
Veszprém (szeminárium) 1780 -
Győr (filozófia) 1778 - 1780

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános NAGYKAPORNAK 1789 1794
Plébános NAGYKAPORNAK 1789 1792
Esperes NAGYKANIZSA III. 1792 1794
Esperes HAHÓT 1792 1792
Plébános KESZTHELY I. 1794 1797
Mesterkanonok 1797 1801
Főesperes 1801 1801 Somogyi főesperesség
Főesperes 1801 1801 Székesegyházi főesperesség